Paketutkörning, godstransport, transport och frakt m.m

Samtliga vardagar kör vi linjetrafik mellan nedanstående orter. Vi levererar även gods
till företag längs sträckorna.

  • Grisslehamn » Norrtälje » Stockholm
  • Stockholm » Norrtälje » Grisslehamn
  • Östhammar > Örbyhus > Forsmark

Varje vardag levererar Enesands Trafik gods i hela vårt land varje vardag med 6 st
ekipage

Vi är ett åkeri som behandlar alla ärenden som rör:
  • Paketutkörning
  • Godstransport
  • Transport
  • Frakt
  • m.m